GT-100M (100X2.5mm) (Mavi) Kablo Bağı - Mavi
GT-300ST (300X4.8mm) (Sarı) Kablo Bağı - Sarı
UV 250I Ultraviole Kablo Bağı - Siyah
MTL 370ST (370X4,6) Metal Kablo Bağı - Metal
PVC MTL 520ST (520X4,6) Metal Kablo Bağı - Metal
GT-200ST (200x4,8mm) Kablo Bağı - Beyaz
GT-1220HD (1220x9mm) Kablo Bağı - Beyaz
GT-370HDB (370x7,6mm) Kablo Bağı - Siyah
GT-780HDB (780x9mm) Kablo Bağı - Siyah
GT-200ST (200X4.8mm) (Mavi) Kablo Bağı - Mavi
GT-250I (250X3.6mm) (Yeşil) Kablo Bağı - Yeşil
UV 370ST Ultraviole Kablo Bağı - Siyah
MTL 300HD (300X7,9) Metal Kablo Bağı - Metal
PVC MTL 370HD (370X7,9) Metal Kablo Bağı - Metal
GT-530ST (530x4,8mm) Kablo Bağı - Beyaz
GT-200IB (200x3,6mm) Kablo Bağı - Siyah