HW-3A (19x19mm) Yapışkan Kroşe - Beyaz
VK-2 Vidalı Kroşe - Beyaz
TH-2 Beton Kroşesi - Siyah
VK-1 Vidalı Kroşe - Beyaz
HW-4AB (28x28mm) (Siyah) Yapışkan Kroşe - Siyah
HW-3AB (19x19mm) (Siyah) Yapışkan Kroşe - Siyah
HW-4A (28x28mm) Yapışkan Kroşe - Beyaz